Dnes:16°C

Zítra:16°C

Středa 30.9. Jeroným
Menu

Pedagogickou fakultu UHK dál povede Vaníček

Pedagogickou fakultu UHK dál povede Vaníček

foto: UHK

20. 01. 2020 - 09:00

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ve středu 15. ledna 2020 rozhodl všemi hlasy přítomných senátorů, že fakultu i v dalším čtyřletém období povede její současný děkan František Vaníček. Po jmenování rektorem univerzity by měl funkci děkana zastávat do června 2024.

František Vaníček chce navázat na své dosavadní úsilí. „Cítím se posílen tím, co se doposud podařilo, ale čeká nás ještě spousta další práce. Především je třeba dále vyvíjet iniciativu pro zlepšování podmínek profesní přípravy budoucích učitelů. Je nezbytné i nadále zvyšovat prestiž pedagogických fakult a získávat podporu jak ze strany MŠMT, tak i z UHK.  Vedle zlepšování podmínek v oblasti financí je ovšem také nezbytné, aby na fakultě vládlo klidné, motivující a respektující prostředí,“ uvedl znovuzvolený děkan.

Do budoucna by se rád zaměřil především na vnitřní fungování a rozvoj fakulty, a také na upevnění její pozice v rámci univerzity. Svou funkci vnímá jako službu. František Vaníček dále zdůraznil, že „ uskutečnit všechny potřebné změny není v silách jedince, je možné  je realizovat pouze společně!“

Doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., od roku 1995 vyučuje na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde mimo jiné založil nové studijní obory Hra na nástroj – varhany a Chrámová hudba. Od června 2016 zastává funkci děkana Pedagogické fakulty UHK.

0 komentářů

Další články