Pondělí 12.4. Julius
Menu

Hasiči doporučují nepálit klestí

Hasiči doporučují nepálit klestí

foto: HZS ČR

11. 04. 2020 - 09:00

Pokud jste se chystali pálit během svátků například klestí, nedělejte to. Hasiči to vzhledem k vysokému počtu požárů v přírodním prostředí a lesích nedoporučují. Bude tedy lepší, když pýlení klestí, dalšího biologického odpadu a také rozdělávání ohně ve volné přírodě necháte na jiné, lepší počasí. Nepřidělávejte hasičům zbytečně práci navíc.

"Vegetace je po zimě suchá, často silně fouká, a tak se může malý oheň velmi snadno a rychle rozšířit a způsobit tak velké škody na zdraví či majetku. Jen za poslední dva týdny vyjížděly naše jednotky téměř k 40 požárům v přírodním prostředí nebo v lesích, které souvisejí s nezvládnutým pálením, táborákem nebo odhozeným nedopalkem. Také připomínáme, že vypalování porostů a trávy je zákonem zakázáno. V případě porušení hrozí pokuta až do výše 25 tisíc korun," apeluje na občany mluvčí hasičů Lucie Balážová.

"V současné situaci, kdy máme mnoho hasičů předurčených k úkolům v souvislosti s nákazou COVID-19, nám tento typ zásahů komplikuje činnost. Zásahy v přírodním prostředí jsou pro nás totiž velmi komplikované. Jsou fyzicky náročné pro hasiče, vyžadují nasazení velkého množství jednotek, v nepřístupném terénu se navíc těžce pohybuje naše technika. Potřebujeme velké množství vody, zásahy jsou zdlouhavé, požáry se složitě lokalizují a likvidují. Jsou také nákladné. Zvažte proto velmi důkladně, zda je nyní nezbytně nutné pálit klestí či rozdělávat oheň v přírodě a riskovat tak vznik požáru," upozorňuje Balážová.

Jaká bezpečnostní pravidla dodržovat při pálení klestí?

•    V přírodě se vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič).
•    Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.
•    Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
•    Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí kameny nebo pískem.
•    K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
•    Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.
•    Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou.
•    Za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň nerozdělávejte.
•    Spalování klestí nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
•    Pokud se vám situace vymkne kontrole, volejte na tísňovou linku 150 nebo 112.

Další články